Putovní pohár

Soutěž sponzoruje:

 

 V rámci konání eventu vyhlašujeme soutěž "TOP 100 a TOP 200 nejaktivnějších geocacherů ČR 2011", která vychází ze statistik na serveru www.geocaching.cz. Na průběžné výsledky statistik se můžete podívat ZDE 

POZOR !!!  Tyto statistiky zobrazují aktuálně nejaktivnější kačery, kteří od 1.1.2011 odlovili nejvíce kešek.

 

Pravidla soutěže: Do soutěže se mohou zapojit všichni aktivní geocacheři. Soutěž vychází ze statistik, které se průběžně aktualizují na serveru geocaching.cz. Uzávěrka soutěže dle aktuálních výsledků proběhne ve středu 31.8. 2011 ve 23:00 hodin večer. Výhradní autoritou pro určení vítězů jsou statistiky na serveru geocaching.cz.

 

Výhry: Geo-kačeři a jejich geotýmy, které se ve statistikách umístí na prvních 100 příčkách (budou mít od 1.1.2011 nejvíc kešek) dostanou na eventu speciální CWG "TOP KAČER 2011 (TOP 100)"

Výhry: Geo-kačeři a jejich geotýmy, které se ve statistikách umístí na prvních 101 - 200 příčkách (budou mít od 1.1.2011 nejvíc kešek) dostanou na eventu speciální CWG "TOP KAČER 2011 (TOP 200)"

Prvních 40 příček se moc nemění, ale dalších 160 se mění takřka ze dne na den, tak uvidíme jak tahle soutěž dopadne :-)

 

Putovní pohár: Kačer, nebo geotým, který se umístí na prvním místě (tudíž bude mít nejvyšší přírůstek keší za období 1.1.2011 - 31.8.2011) získá do svého držení na jeden rok na zakázku vyrobený unikátní trackovatelný putovní pohár. Putovní pohár se bude předávat vždy na dalších ročnících této akce.

Předání cen: CWG budou předány výhercům na eventu výhradně do vlastních rukou. Putovní pohár si vítěz převezme osobně z rukou Kamila Emanuela Gotta. CWG, která si vítězové nevyzvednou osobně při oficiálním předávání cen na Mega-eventu, budou postoupena do slosování v tombole.

 ***********************************************************************************************************************************

Ahoj,
desítky z Vás mají problém s tím, že se i po odlovu referenčních keší nemůžete najít ve statistikách, které určují budoucí vítěznou formaci nejaktivnějších geocacherů v ČR.


LINK NA STATISTIKY: https://www.geocaching.cz/statnalezyaktivni.php

Jde o kačery, kteří teď ve statistice nejsou správně zařazeni, protože neměli nalezenou referenční keš k 1.1.2011, není u nich tedy uložen stav k 1.1.2011 a nelze jim tedy počítat přírůstek za rok 2011. Tento problém je způsoben způsobem sběru dat. Problém byl již zmiňován při zprovoznění přehledu.
Aby Vám to přírůstek počítalo, musí administrátor stav k 1.1.2011 zadat ručně, ale to udělá jen při splnění tří podmínek, aby to nechtěl udělat někdo s 10 nálezy co na ME ani nepojede a koho soutěž TOP KAČER 2011 nezajímá. Je to jen byrokratické omezení, aby se adminové nezdržovali těmi kačery, kteří stejně na cenu díky své nízké aktivitě nedosáhnou, jejich pořadí tedy není moc podstatné.

Pro správné zobrazení Vaší pozice ve statistikách je nutné splnit těchto několik podmínek.

1 - AKTIVNÍ ZÁJEM O SOUTĚŽ PROJEVENOU FORMOU WILL ATTEND NA NEBÍLOVSKÉM ME -
Přesnost statistiky nesouvisí s tím, jestli je kačer přihlášen nebo ne, ale jestli má uložen stav nálezů k 1.1.2011. Kdo našel referenční keš k 1.1.2011, nemusí logovat Will Attend. Kdo referenční keš k 1.1.2011 nenašel, tomu stav administrátoři serveru zadají jen když bude mít WA na Mega-Eventu. Vycházíme z toho, že kdo chce převzít cenu, musí se zúčastnit eventu, což je od začátku jedna z podmínek účasti v soutěži. Kdo se chce zúčastnit soutěže, je logické, že se na Mega-event přihlásí formou Wll Attend. Administrátoři serveru jsou ochotni udělat výjimku, pokud bude dotyčný na předních pozicích žebříčku a tedy aktivita bude zajímavá sama o sobě.

2 - REÁLNÁ AKTIVITA ODPOVÍDÁ DO 350 MÍSTA AKTUÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU -
Nemá smysl, aby administrátor někomu doplňoval stav k 1.1.2011, když za rok 2011 nalezl deset keší. Tedy stav doplní jen tomu, kdo má reálný přírůstek za rok 2011 takový, aby se po doplnění stavu k 1.1.2011 dostal alespoň na 350 místo žebříčku. Pořadí 350 je dané tak, aby se řešili jen kačeři, kteří se pohybují v blízkosti hodnoceného pořadí.

3 - PREMIUM MEMBER KAČEŘI NESMÍ BLOKOVAT STATISTIKY GENEROVANÉ NA geocaching.com -
Groundspeak generuje na gc.com nějaké vlastní statistiky. Z těch je vidět, kolik toho kačer za ten který rok našel a je z toho jednoduché určit stav k 1.1.2011. Jenže PM (možná i BM, to nevíme) má možnost zobrazení těchto statistik deaktivovat a pak by se zjištění stavu k 1.1.2011 značně zkomplikovalo. Tedy alespoň v okamžiku zápisu stavu k 1.1.2011 potřebují administrátoři mít tyto Groundspeakem generované statistiky k dispozici.

4 - zájemci nechť se na mě obracejí prostřednictvím kontaktu na geocaching.com

Doufáme, že se tímto statistiky výrazně zpřesní a že se ve statistikách objeví i ti, kdo se tam do teď nenašli. Díky Pepovi z Počernic, který se o tyto statistiky v rámci soutěže stará a věnuje jim svůj volný čas.

 

Důležité informace o pravidlech soutěže !!!

- Pořadatelé soutěže TOP KAČER zapůjčí výherci do držení putovní pohár, na základě dodaných podkladů ze statistik serveru geocaching.cz. Tyto statistiky jsou výhradní autoritou pro získání výsladků soutěže.

- Pokud chce výherce soutěže získat putovní pohár do svého držení, musí se osobně zúčastnit akce, na které se bude putovní pohár oficiálně předávat. Pokud je vítězem tým, stačí účast jednoho člena týmu.

- V případě neúčasti výherce, bude putovní pohár připravený dalších 7 dní k osobnímu vyzvednutí. Po uplynutí této doby bude putovní pohár předán druhému v pořadí a tak dále periodicky.

- Nick vítěze bude vyryt na pohár, včetně ročníku a počtu odlovených keší.

- Před předáním je nutné podepsat smlouvu o zapůjčení putovního poháru na dobu určitou.

- Putovní pohár po předání výherci zůstává nadále majetkem pořadatelů soutěže TOP KAČER.

- V případě jeho poškození, či ztráty je držitel putovního poháru povinen zaplatit vzniklou škodu. Výše hodnoty poháru je specifikována v rámcové smlouvě.

- Pořadatelé soutěže TOP KAČER si vyhrazují veškerá práva pro pořádání soutěže s názvem TOP KAČER v České Republice.

- Pořadatelé si vyhrazují právo kontroly padesáti náhodně vybraných keší, které výherce v daném období odlovil. Do této kontroly budou zapojeni i owneři těchto keší. V případě, že nebude owner vybrané keše komunikovat, bude nahrazena jinou náhodně vybranou.

- Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo odebrat vítězství v soutěži tomu kačerovi, u něhož se kontrolou zjistí podvodné jednání při logování jednotlivých keší. Důvodem můžou být chybějící logy v logbookách těchto náhodně vybraných keší. Chybějící logy se nesmí přesáhnout 10 %. To znamená že logy nesmí chybět ve 45 kontrolovaných keškách. Výjimku tvoří obnovené keše po krádeži, nebo výměně logbooku. V tomto případě bude keš nahazena jinou náhodně vybranou. Proti tomuto rozhodnutí nebude odvolání.

- Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo neposkytovat získané informace na základě kontroly odlovených keší výhercem soutěže.

- Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo na logické a nutné změny v pravidlech soutěže TOP KAČER.

- Od výsledků budou vždy odečteny všechny zalogované Challenges cache. U těchto keší se bohužel potvrdil to, že tato novinka od GS nemá s geocachingem nic společného.

 

 

LINK NA DISKUZI O PODMÍNKÁCH NA SERVERU GEOCACHING.CZ

 


 POZOR !!! V tomto seznamu se objeví pouze ti kačeři, kteří mají odlovené tzv. "referenční keše"

SEZNAM REFERENČNÍCH KEŠÍ ZDE

 

Poslední aktualizace seznamu: 31.8.2011   23:00 hodin

Pořadí   Nick               Kešky    Přírůstek odlovených kešek od 1.1.2011 k datu poslední aktualizace

 
1 FilemoniCZ pm 8901 5000 2011-08-31 21:17:01  
2 Oak.Family pm 7231 4139 2011-08-31 20:17:01  
3 Blogi pm 9875 3954 2011-08-31 21:17:01  
4 Forsyte pm 5699 3636 2011-08-31 21:17:01  
5 LALA.eu pm 4478 3478 2011-08-31 21:17:01  
6 Šišky m 6808 3136 2011-08-31 22:17:01  
7 Autacek pm 5504 3107 2011-08-31 21:17:01  
8 VelkyVezir pm 10874 3094 2011-08-31 22:17:01  
9 otasparta pm 5618 2923 2011-08-31 22:17:01  
10 werg pm 6256 2845 2011-08-31 22:17:01  
11 Hajtra1 pm 3487 2811 2011-08-31 19:17:01  
12 Yaro.SH pm 3607 2751 2011-08-31 21:17:01  
13 asnyk pm 4001 2688 2011-08-31 19:17:01  
14 D@ewo pm 9090 2602 2011-08-31 22:17:01  
15 morgan.08 pm 3032 2575 2011-08-31 21:17:01  
16 dannyx pm 5770 2570 2011-08-31 21:17:01  
17 zulu23 pm 5104 2541 2011-08-31 21:17:01  
18 Jonea pm 5986 2495 2011-08-31 22:17:01  
19 doktor pm 10380 2355 2011-08-31 22:17:01  
20 Sharteana pm 9601 2299 2011-08-31 22:17:01  
21 JohnnyM. pm 8365 2263 2011-08-31 22:17:01  
22 -Derek- pm 2504 2182 2011-08-31 20:17:01  
23 k-lord pm 5979 2158 2011-08-31 21:17:01  
24 madbin pm 6043 2133 2011-08-31 22:17:01  
25 sovidoupe pm 5108 2106 2011-08-31 22:17:01  
26 Chelunka pm 6136 2099 2011-08-31 21:17:01  
27 snorchl pm 5699 2037 2011-08-31 21:17:01  
28 alke04 pm 2187 2037 2011-08-31 22:17:01  
29 JirkaPiha pm 4468 2036 2011-08-31 21:17:01  
30 kostrouni pm 6082 1964 2011-08-31 21:17:01  
31 vetrnik_cr pm 5521 1879 2011-08-31 20:17:01  
32 jirwo pm 8651 1878 2011-08-31 22:17:01  
33 radek61 pm 2937 1867 2011-08-31 20:17:01  
34 klonx pm 3434 1865 2011-08-31 20:17:01  
35 krtci_hledaci pm 4472 1838 2011-08-31 22:17:01  
36 otto.cz pm 4194 1816 2011-08-31 22:17:01  
37 stragen pm 5898 1811 2011-08-31 22:17:01  
38 Paullow pm 4941 1784 2011-08-31 21:17:01  
39 MichelleR1 pm 1772 1772 2011-08-31 20:17:01 asi tuzemec
40 pyxis.praha pm 5002 1746 2011-08-31 21:17:01  
41 peveemka pm 2986 1734 2011-08-31 21:17:01  
42 rrota pm 4052 1730 2011-08-31 19:17:01  
43 macici pm 4480 1728 2011-08-31 22:17:01  
44 Endici pm 6837 1724 2011-08-31 21:17:01  
45 noelin pm 2361 1661 2011-08-31 22:17:01  
46 Evca.N pm 2714 1645 2011-08-31 21:17:01  
47 Dawwid pm 4129 1623 2011-08-31 22:17:01  
48 netata pm 3522 1615 2011-08-31 20:17:01  
49 pozorjed pm 4544 1596 2011-08-31 20:17:01  
50 BarbieTeam pm 10154 1593 2011-08-31 22:17:01  
51 sigma 1 pm 3478 1559 2011-08-31 22:17:01  
52 RaRaTeam pm 3167 1547 2011-08-31 22:17:01  
53 Gelda pm 2627 1493 2011-08-31 22:17:01  
54 saharak pm 3748 1471 2011-08-31 22:17:01  
55 janek.s pm 2372 1468 2011-08-31 21:17:01  
56 ponybara pm 4884 1465 2011-08-31 22:17:01  
57 Motovidla pm 2537 1460 2011-08-31 22:17:01  
58 PaBa pm 10229 1460 2011-08-31 21:17:01  
59 wabicek pm 4074 1460 2011-08-31 22:17:01  
60 KaMo_cz pm 2553 1460 2011-08-31 22:17:01  
61 Zagloba pm 1742 1452 2011-08-31 21:17:01  
62 fejgele55 pm 2557 1446 2011-08-31 20:17:01  
63 SpekTeam pm 3473 1427 2011-08-31 22:17:01  
64 fisero pm 2668 1427 2011-08-31 21:17:01  
65 VK_Stahlavy pm 4338 1423 2011-08-31 20:17:01  
66 srbak89 pm 1968 1414 2011-08-31 21:17:01  
67 familycool pm 2729 1410 2011-08-31 02:17:01  
68 SpeedyGT pm 4543 1396 2011-08-31 21:17:01  
69 dr.vota pm 3362 1394 2011-08-31 20:17:01  
70 M@x pm 5440 1394 2011-08-31 22:17:01  
71 Honyray pm 2451 1393 2011-08-31 22:17:01  
72 SanchoCZ pm 1902 1393 2011-08-31 20:17:01 asi tuzemec
73 JKLD pm 3473 1390 2011-08-31 21:17:01  
74 Lindik pm 5326 1385 2011-08-31 21:17:01  
75 maaaca pm 5821 1384 2011-08-31 21:17:01  
76 QuoX pm 2217 1380 2011-08-31 21:17:01  
77 d-n pm 2110 1364 2011-08-31 22:17:01  
78 ZuZu. pm 4915 1355 2011-08-31 21:17:01  
79 tymian pm 3232 1338 2011-08-31 22:17:01  
80 jarlok pm 5622 1336 2011-08-31 22:17:01  
81 sumperaci pm 2389 1322 2011-08-31 22:17:01 asi tuzemec
82 Krkovicka pm 3870 1307 2011-08-31 21:17:01  
83 Tucnacek pm 2825 1307 2011-08-31 22:17:01  
84 Laboda pm 4398 1306 2011-08-31 22:17:01  
85 f-roman pm 2731 1305 2011-08-31 22:17:01  
86 Threecross pm 3409 1298 2011-08-31 22:17:01  
87 Vojcek 1986 pm 3394 1293 2011-08-31 22:17:01  
88 Lucík7 pm 2489 1284 2011-08-31 19:17:01  
89 Jajik pm 1799 1283 2011-08-31 20:17:01 asi tuzemec
90 yardapb pm 2983 1281 2011-08-31 12:17:01  
91 PrincAgir pm 2776 1275 2011-08-31 22:17:01  
92 marram.cz pm 3225 1272 2011-08-31 22:17:01  
93 danecek pm 2538 1265 2011-08-31 22:17:01  
94 jokry pm 3818 1265 2011-08-31 22:17:01  
95 alfa.cz pm 4517 1249 2011-08-31 22:17:01  
96 jezci-sokolov pm 3406 1245 2011-08-31 20:17:01  
97 Vondra_CZ pm 2852 1245 2011-08-31 22:17:01  
98 vojtanos pm 3670 1239 2011-08-31 21:17:01  
99 martin111 pm 3894 1239 2011-08-31 20:17:01  
100 geoquino pm 4924 1233 2011-08-31 20:17:01  
101 dub2 pm 3455 1232 2011-08-31 21:17:01  
102 John Nash pm 1955 1226 2011-08-31 21:17:01  
103 Arandur9424 pm 2529 1222 2011-08-31 20:17:01  
104 jsmith0001 m 3140 1220 2011-08-31 18:17:01  
105 mr.mates pm 2660 1216 2011-08-31 22:17:01  
106 Husky-CZ pm 2232 1209 2011-08-31 19:17:01  
107 MarHol pm 5418 1202 2011-08-31 21:17:01  
108 teamkogi pm 2597 1195 2011-08-31 21:17:01  
109 Ramonda pm 1979 1191 2011-08-31 21:17:01  
110 pe3cek pm 5634 1182 2011-08-31 22:17:01  
111 Merynka pm 3355 1177 2011-08-31 21:17:01  
112 maros251 pm 7364 1172 2011-08-31 22:17:01  
113 Dp.man pm 3101 1167 2011-08-31 21:17:01  
114 mykla&jerry pm 4901 1146 2011-08-31 22:17:01  
115 moriseiky m 2022 1136 2011-08-31 22:17:01  
116 ThomasPV m 2573 1134 2011-08-31 22:17:01  
117 ignac pm 4065 1133 2011-08-31 21:17:01  
118 niximor pm 4041 1132 2011-08-31 21:17:01  
119 JaKr pm 6183 1129 2011-08-31 21:17:01  
120 Emeritushk pm 2062 1126 2011-08-31 20:17:01  
121 drobec pm 2195 1125 2011-08-31 21:17:01  
122 petegeo pm 5595 1125 2011-08-31 22:17:01  
123 ivans pm 3215 1121 2011-08-31 21:17:01  
124 Arne1 m 3255 1116 2011-08-31 22:17:01  
125 Ludek.cz m 3291 1113 2011-08-31 22:17:01  
126 Filip Pecha pm 2193 1112 2011-08-31 22:17:01  
127 OnRoman pm 1854 1111 2011-08-31 22:17:01 asi tuzemec
128 Noe1 pm 3060 1111 2011-08-31 20:17:01  
129 semik75 pm 2510 1110 2011-08-31 20:17:01  
130 geomary.cz m 2146 1107 2011-08-31 22:17:01  
131 Pacousek pm 2177 1101 2011-08-31 21:17:01  
132 VaVaV pm 2546 1101 2011-08-31 21:17:01  
133 Bentley007 pm 7898 1099 2011-08-31 22:17:01  
134 koyamas family pm 2328 1088 2011-08-31 20:17:01  
135 nopek m 1305 1086 2011-08-31 21:17:01 asi tuzemec
136 Looper36 pm 2694 1085 2011-08-31 22:17:01  
137 motomanik pm 1316 1081 2011-08-31 20:17:01  
138 TORES62 pm 4203 1081 2011-08-31 22:17:01  
139 munisek pm 3050 1081 2011-08-31 22:17:01  
140 mokri_cz pm 1939 1078 2011-08-31 17:17:01  
141 FERRY3 m 3157 1071 2011-08-31 13:17:02  
142 Anton118 pm 6174 1070 2011-08-31 22:17:01  
143 Cmuchal pm 7188 1068 2011-08-31 22:17:01  
144 bediss pm 3488 1067 2011-08-31 22:17:01  
145 Jasi21 pm 2051 1061 2011-08-31 21:17:01  
146 Zlatov@laska pm 1737 1057 2011-08-31 22:17:01  
147 lapiduch pm 3722 1056 2011-08-31 22:17:01  
148 Freedom_cz pm 1396 1054 2011-08-31 21:17:01 asi tuzemec
149 thanyk pm 1385 1051 2011-08-31 09:17:01 asi tuzemec
150 MarHan pm 6329 1045 2011-08-31 22:17:01  
151 bubadiop pm 4475 1041 2011-08-31 21:17:01  
152 marwillCZ pm 4236 1040 2011-08-31 22:17:01  
153 misuli.j pm 1323 1031 2011-08-31 22:17:01  
154 Kaliméro pm 2325 1030 2011-08-31 21:17:01 asi tuzemec
155 miklust pm 1809 1029 2011-08-31 21:17:01  
156 coinageCZ m 3383 1025 2011-08-31 22:17:01  
157 znackarml pm 4161 1025 2011-08-31 21:17:01  
158 Bubos pm 2372 1024 2011-08-31 17:17:01  
159 lmin m 2684 1009 2011-08-31 21:17:01  
160 tom.k pm 1795 1007 2011-08-31 20:17:01  
161 kaprici.cz pm 2268 1007 2011-08-31 20:17:01  
162 LopecGang pm 3070 1006 2011-08-31 22:17:01  
163 danmil47 pm 3640 1004 2011-08-31 21:17:01  
164 Nellas of Doriath pm 2464 1003 2011-08-31 21:17:01 asi tuzemec
165 havela team pm 4382 1001 2011-08-31 22:17:01  
166 Railm(il)an m 2878 1000 2011-08-31 21:17:01  
167 GeoKatka m 1940 1000 2011-08-31 21:17:01 asi tuzemec
168 marmelada m 4587 999 2011-08-31 22:17:01  
169 tafur pm 2935 999 2011-08-31 21:17:01  
170 DJNathaly m 2154 997 2011-08-31 15:17:01  
171 Kullisak pm 1541 995 2011-08-31 17:17:01  
172 maarioo pm 1939 994 2011-08-31 20:17:01  
173 jura.dolezal pm 2419 992 2011-08-31 20:17:01  
174 cislice pm 2694 991 2011-08-31 18:17:01  
175 hi.petr pm 3432 989 2011-08-31 21:17:01  
176 Saludo pm 2329 987 2011-08-31 21:17:01  
177 aldys pm 2516 986 2011-08-31 21:17:01  
178 PabloM64 pm 2732 985 2011-08-31 22:17:01  
179 afrina pm 1835 984 2011-08-31 21:17:01  
180 Zouwinka + R m 2994 983 2011-08-31 21:17:01  
181 Solim pm 6170 983 2011-08-31 21:17:01  
182