Zámek Nebílovy

Historie Zámku

 

Prostory pro tuto významnou událost jsme vybírali tak aby byly co nejstylovější.

Z tohoto důvodu jsme pro Vás pronajali pohádkový zámek v Nebílovech na jižním Plzeňsku včetně nádvoří a přilehlých galerií, které se zámkem sousedí. Výstavní prostory barokní zámecké galerie mají plochu více než 260 m2.

Dnešní reprezentační barokní rezidenci, postavené v létech 1706–19  na půdorysu dvou proti sobě obrácených podkovovitých křídel, předcházela stavba skromnějšího arkádového zámečku z 60. let 17.století, který vznikl přestavbou původní renesanční tvrze. Podle dochovaných architektonických článků však můžeme v Nebílovech  předpokládat stavbu ještě starší...

Rok 2011Rok 1900

 

Pokud budete mít zájem o komentovanou prohlídku zámku, pripište tuto informaci do Vašeho logu Will Attend. Prohlídky jsou limitovány poctem návštevníku. Maximum návštevníku v prohlídce je 22 osob. Prohlídka zámku trvá cca 50 minut. 

Základní vstupné 60,- Kc   Seniori nad 65 let veku 40,- Kc   Deti 6 - 15 let 40,- Kc. Vstupné se platí v pokladne zámku.

www.zamek-nebilovy.cz