Ubytování a stanování

Na základě Vámi vyplněných anket vidím, že je poměrně velký zájem o přenocování ve stanu v Nebílovech do druhého dne. Z tohoto důvodu začínám vyjednávat pronájem louky (PARKOVIŠTĚ č. 1) až do druhého dne.

Z toho plyne, že přespání na tomto soukromém pozemku bude samozřejmě něco stát. Musíme zajistit TOY TOYky a tak dále. Cena za pronájem + ostatní náklady se tedy pár dní před Mega-eventem vydělí počtem zájemců o přenocování. Vznikne průměrná cena za osobu, která bude zveřejněna na těchto stránkách.

 

DŮLEŽITÉ !!!   ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ !!!

 
 
Abychom předešli pozdějším diskusím a výtkám, jaké se snesly myslím zcela zbytečně na hlavy organizátorů Mega-Eventu PRAgeo GAMES, upozorňujeme předem na tyto důležité aspekty:
 
- organizátoři Mega-eventu nebudou zajišťovat nocleh žádnému účastníkovi, s výjimkou dobrovolníků pomáhajících s organizací
 

- louka pronajatá pro stanování není kemp - NEBUDE TEDY ZAJIŠTĚNO ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁZEMÍ (pitná nebo užitková voda, umývárny, prodej potravin a pod.)

 

- na louce bude nejméně jedna TOY TOYka a dostatečný počet odpadkových košů

 

- na louce je přísný zákaz zakládání otevřeného ohně!

 

- louku bude nutno opustit nejpozději do 12-ti hodin druhého dne


Zvažte prosím, zda chcete za těchto podmínek využít možnosti přespání ve stanu. Pokud uvažujete o jiném ubytování, nezapomeňte si ho zařídit v dostatečném předstihu.